October 22, 2018

4 Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Cuối Năm Đầy Đủ Nhất 2018

By Lê Tuấn Đạt

Mẫu bản kiểm điểm đảng viên cuối năm 2018 giúp các đồng chí đảng viên tự đánh giá lại năng lực và yếu điểm của mình trong một năm để nộp cho chi bộ trước ngày chuẩn bị cuộc họp tổng kết cuối năm sắp diễn ra. Dưới đây là 4 mẫu bản kiểm điểm Đảng viên dành cho các cá nhân, Đảng viên dự bị và chính thức cùng cán bộ, công viên chức nhà nước tự kiểm điểm bản thân sau hơn 1 năm hoạt động.

Bản kiểm điểm đảng viên cuối năm

Bản kiểm điểm đảng viên cuối năm


Bản tự kiểm điểm Đảng viên phải trình bày rõ ràng, ngắn gọn, súc tích và đánh giá đúng sự thật những ưu khuyết điểm của bản thân trong thời gian hoạt động tại cơ quan mà mình công tác từ đó rút ra được những kinh nghiệm để phát huy những điểm mạnh của mình để xứng đáng với vị trí người Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Top 4 bản kiểm điểm Đảng viên mới nhất dành cho các cá nhân, cán bộ công viên chức 2018.

Nếu các bạn mới vào Đảng mà chưa có kinh nghiệm viết bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm thế nào thì hãy tải ngay 4 mẫu tự kiểm điểm Đảng viên mà gioitre.biz chia sẻ dưới đây để có thể tự viết được bản kiểm điểm cá nhân vào cuối năm 2018 này nhé.

  • Bản kiểm điểm cá nhân của chính mình

Nếu bạn đang tìm kiếm một bản tự kiểm điểm cá nhân dành cho giáo viên, công chức hay học sinh, sinh viên thì bạn đã tìm đúng nơi đúng chỗ. Với những kinh nghiệm của mình thì chúng tôi đã chọn lọc một vài bản kiểm điểm đảng viên cá nhân để bạn tham khảo và tự viết cho mình để nộp cho chi đoàn trước khi làm báo cáo tổng kết hoạt động cuối năm 2018.

Bản kiểm điểm cá nhân

Bản kiểm điểm cá nhân của chính mình

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN
Tôi tên:…………………………………………………………………………………………………………………
Hiện đang làm việc tại Bộ phận:……………………………………………………………………………….
Nhiệm vụ được giao là:………………………………………………………………………………………….
Nay tôi tự kiểm bản thân với những sự việc xảy ra như sau:
Trình bày sự việc xảy ra:
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Xác định sự việc trên bản thân mình có lỗi hay không?
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Nguyên nhân sai phạm (hoặc lý do tại sao không có lỗi):
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
Hậu quả do sai phạm xảy ra:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Bản thân tự nhận hình thức kỷ luật:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Bản thân hứa để lần sau không vi phạm:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
      Ghi chú: Có ba hình thức kỷ luật chính                        …, ngày……..tháng…….năm

  • Khiển trách bằng văn bản;                                                        Người viết kiểm điểm

  • Chuyển làm công tác khác có mức lương thấp hơn;                 (Ký, ghi rõ họ tên)

  • Sa thải.

  • Bản tự kiểm điểm đảng viên dự bị năm 2018

Bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị phải nêu ra được những thông tin cần thiết về chính bản thân mình như ngày sinh hoạt, ngày kết nạp hay là nơi kết nạp Đảng,….Bất kỳ một bản kiểm điểm nào thì bạn cũng phải nêu ra được những ưu và khuyết điểm của mình để rút kinh nghiệm và phấn đấu để xin kết nạp làm Đảng viên chính thức.

Bản tự kiểm điểm đảng viên dự bị năm 2018

Bản tự kiểm điểm đảng viên dự bị năm 2018 mới nhất

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM

Của đảng viên dự bị

Kính gửi: – Chi ủy…………………………………………..

               – Đảng ủy………………………………………..
Tôi là:……………………………………………………………………………………………………………
Sinh ngày:……………………………………………………………………………………………………..
Quê quán:……………………………………………………………………………………………………..
Nơi ở hiện nay:………………………………………………………………………………………………
Được kết nạp vào Đảng ngày……tháng……năm………..tại Chi bộ:………………………………
Hiện đang công tác tại Chi bộ:……………………………………………………………………………
Căn cứ tiêu chuẩn đảng viên và quá trình tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu, thực hiện nhiệm vụ đảng viên, tôi tự kiểm điểm như sau:
Ưu điểm:
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
Khuyết điểm:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Biện pháp khắc phục khuyết điểm:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Tôi tự nhận thấy có đủ điều kiện để trở thành Đảng viên chính thức. Đề nghị chi bộ xét, báo cáo cấp ủy cấp trên công nhận tôi là Đảng viên chính thức.
Tôi xin hứa luôn phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ Đảng viên, xứng đáng là đảng viên tốt của đảng.

                         ………………., ngày…..tháng…..năm…………..
Người tự kiểm điểm
(Ký, ghi rõ họ tên)

  • Bản kiểm điểm Đảng viên trong quân đội mới nhất

Chia sẻ đến các đồng chí mẫu bản kiểm điểm đảng viên trong Quân đội ngắn gọn, súc tích đánh giá quá trình công tác, phấn đấu của mình trong năm vừa qua. Nội dung làm nổi bật được những ưu, khuyết điểm và phướng hướng khắc phục để hoàn thiện bản thân hơn. Hãy tham khảo mẫu dưới đây để tự viết cho mình được một bản tự kiểm điểm bản thân đúng quy chuẩn nhé!

Bản kiểm điểm Đảng viên trong quân đội mới nhất

Bản kiểm điểm Đảng viên trong quân đội mới nhất

ĐẢNG BỘ ……………………                                                                    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ …………………………                                                                    ….. , ngày … tháng … năm

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN
(Năm 20…)

Họ tên: ………………………………………………….. Ngày sinh: …/…/………………………………………………
Chức vụ Đảng: Đảng viên
Chức vụ chính quyền đoàn thể: ……………………………………..…………………………………………
Đơn vị công tác: ………………………………………………………………………………………………………….
Chi bộ: …………………………………………………………………..…………………………………………
I. Ưu điểm, kết quả công tác.
1. Về tư tưởng chính trị:
– Về lý tưởng cách mạng; luôn niềm tin vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tin tưởng, trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
– Không xa rời tôn chỉ, mục đích của Đảng; kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; phản bác những nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái.
– Nhận thức đúng đắn ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị; trao dồi, học tập chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
– Chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; có ý chí phấn đấu, gương mẫu trong công tác; không né tránh trách nhiệm, có tinh thần trách nhiệm, không trung bình chủ nghĩa, không làm việc qua loa, đại khái, kém hiệu quả; Luôn hết lòng vì nước, vì dân, hết sức mình làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao.
– Trong tự phê bình không giấu giếm, dám nhận khuyết điểm; khi có khuyết điểm luôn thành khẩn, tự giác nhận kỷ luật. Trong phê bình không nể nang, né tránh, va chạm, đấu tranh với cái sai; không lợi dụng phê bình để nịnh bợ, lấy lòng nhau, không vu khống, bôi nhọ, chỉ trích, phê phán người khác. Phê bình với động cơ cá nhân trong sáng.
– Không tham vọng chức quyền, chấp hành sự phân công của tổ chức; không kén chọn chức danh, vị trí công tác; sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở nơi xa, nơi có khó khăn.
– Chấp hành, bảo vệ, tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm, chủ trương và chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, Nói và viết theo quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nói đi đôi với làm; nói và làm nhất quán với nhau.
2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống.
– Bản thân luôn giữ gìn đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, nghiêm túc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; luôn đặt lợi ích của Đảng, của cơ quan và của tập thể lên trên; trong quan hệ công tác không tỏ thái độ quan liêu, không mưu lợi cá nhân, thẳng thắn trong tự phê bình và phê bình; không có tư tưởng cục bộ, bè phái và các biểu hiện cơ hội, thực dụng; không gây mất đoàn kết nội bộ; khách quan trung thực khi phát biểu ý kiến đóng góp xây dựng chi bộ và góp ý phê bình cho đồng chí, đồng nghiệp của mình.
– Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện sai trái, không nể nang, không thành kiến hoặc có ý tư thù đối với người góp ý, phê bình cho mình; không tham ô, lãng phí, tiếp tay, bao che cho tham ô, lãng phí; không chạy hoặc chấp nhận chạy chức, chạy quyền.
– Lối sống gương mẫu, trong sạch, lành mạnh, không mê tín dị đoan; không cờ bạc, rượu chè, quan hệ nam nữ bất chính; kê khai trung thực tài sản, thu nhập cá nhân và gia đình hàng năm.
– Bản thân luôn lắng nghe những ý kiến đóng góp của quần chúng, đồng nghiệp để tự hoàn thiện mình.
– Luôn giữ mối quan hệ tốt với quần chúng tại cơ quan và tại địa phương nơi cư trú; tham gia đầy đủ các buổi họp thôn. Bản thân và gia đình chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của địa phương đề ra, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân nơi cư trú.
3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:
– Trong năm 20… đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
– Đối với nhiệm vụ được giao, tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt.
4. Về ý thức tổ chức kỷ luật.
– Bản thân luôn chấp hành sự phân công, điều động của cấp trên.
– Luôn tuân thủ các Quy định về những điều đảng viên không được làm và các quy định, nội quy, quy chế của địa phương, cơ quan, đơn vị; thực hiện chế độ sinh hoạt đảng theo quy định; giữ mối liên hệ với cấp ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.
5. Về đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ:
Phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên và quan hệ mật thiết với nhân dân. Đối chiếu với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình, đồng thời phê phán cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên tinh thần thẳng thắn, đoàn kết, xây dựng. Tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, lối sống thực dụng, nói không đi đôi với làm. Tính trung thực, khách quan, chân thành trong tự phê bình, phê bình và xây dựng đoàn kết nội bộ.
Bản thân là cán bộ, đảng viên nên tôi nhận thức và xác định trách nhiệm của mình trước Đảng, trước chức trách nhiệm vụ được giao. Nêu cao bản lĩnh chính trị của mình trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
6. Về kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của bản thân:
Nhận thức: Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống các quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam… Đạo đức Hồ Chí Minh là tuyệt đối trung thành, kiên định lý tưởng cách mạng, đặt lợi ích của Đảng, đất nước, dân tộc lên trên tất cả,… là cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư,… Phong cách Hồ Chí Minh là tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, làm việc dân chủ, khoa học, là ứng xử văn hóa, tinh tế, đầy tính nhân văn, nói đi đôi với làm; là giản dị, gần gũi quần chúng,… Với lòng biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vô hạn, với tinh thần, trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân và trước những yêu cầu, nhiệm vụ mới.
Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của bản thân:
– Đề cao ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện, thể hiện cụ thể trong suy nghĩ và thực hiện công việc hàng ngày, trong quan hệ với nhân dân, đồng chí, đồng nghiệp, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực
– Tham gia các hoạt động tập thể, lắng nghe ý kiến của tập thể để từ đó có được kiến thức, ý kiến quyết định đúng đắn trong công tác điều hành cũng như bổ sung thêm kiến thức của bản thân.
– Luôn gần gũi với đồng nghiệp, CBCNV trong Đội tạo ra mối quan hệ thân thiết giữa các CBCNV không tạo khoảng cách, phân biệt đối xử. Tìm hiểu hoàn cảnh gia đình, sức khỏe, tâm tư, tình cảm của từng CBCNV. Luôn vì lợi ích tập thể, tự giác trong các công việc chung. Luôn lắng nghe ý kiến đóng góp của đồng nghiệp
– Đối với công việc luôn hoàn thành ở mức độ cao nhất. Luôn tìm tòi học hỏi để hoàn thiện bản thân cả về nhân cách và nghiệp vụ.
II. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân.
– Kiến thức chuyên môn nghiệp vụ còn có mặt hạn chế, tính tình đôi khi còn nóng nảy khi chỉ đạo cũng như giao tiếp với mọi người.
Những khuyết điểm, hạn chế trên là do áp lực công việc ngày càng lớn, yêu cầu về kỹ thuật cũng như chất lượng vận hành lưới điện an toàn, liên tục ngày càng cao.
III. Phương hướng, biện pháp khắc phục.
– Bản thân tự rèn luyện thêm về trình độ lý luận chính trị, trao dồi thêm kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, tham gia các khóa đào tạo và tự đào tạo lại;
– Phân công, phân nhiệm cụ thể trong Đội. Tạo thoái quen hòa nhã với mọi người.
IV. Tự nhận mức phân loại chất lượng.
Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐÁNG GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN
1. Nhận xét, đánh giá của chi bộ:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Chi bộ phân loại chất lượng:………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………
………..…., ngày ……tháng…..năm 20…

T/M CHI BỘ
BÍ THƯ

2. Đảng ủy, chi ủy cơ sở phân loại chất lượng:……………………………………
……………………………………………………………………………………..
…………..…., ngày ……tháng…..năm 20…

T/M ĐẢNG ỦY

  • Mẫu bản tự kiểm điểm Đảng viên của giáo viên

ĐẢNG ỦY XÃ ……….                                                          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ TRƯỜNG………….                                                  ……….., ngày…tháng…năm…..

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM
Đánh giá chất lượng đảng viên năm 2017
(Dùng cho đảng viên đang là cán bộ, công chức, viên chức)

Họ và tên: ………………………………………………………………………………………..
Ngày tháng năm sinh: ……………………………………………………………………….
Ngày vào đảng: ………………………. Ngày chính thức: …………………………….
Chức vụ Đảng: …………………………………………………………………………………
Chức vụ chính quyền, đoàn thể: …………………………………………………………
Đơn vị công tác: ……………………………………………………………………………….
Sinh hoạt tại: ……………………………………………………………………………………
I. ƯU ĐIỂM, KẾT QUẢ CÔNG TÁC:
1. Về tư tưởng chính trị:
– Kiên định với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập và chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác- Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, quán triệt tốt điều lệ Đảng và nghị quyết các cấp;
– Luôn chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, phục tùng sự phân công điều động công tác của Đảng.
– Luôn có tinh thần học hỏi đồng nghiệp, học tập bồi dưỡng để nâng cao trình chuyên môn, nghiệp vụ.
– Luôn an tâm công tác.
2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống:
– Không ngừng “Học tập và làm theo tấm gương theo đạo đức Hồ Chí Minh”.
– Có lối sống giản dị, mẫu mực của một người giáo viên.
– Trung thực, thẳng thắn, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất của đảng, quan hệ gắn bó, mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.
– Giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy tính tiền phong gương mẫu của người đảng viên, việc chấp hành Quy định của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.
– Luôn có tinh thần phê bình và tự phê, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của người khác, đấu tranh với những biểu hiện chia rẽ, bè phái, làm mất đoàn kết nội bộ.
3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:
– Soạn giảng theo đúng phân phối chương trình, nộp hồ sơ giáo án kịp thời đúng quy định.
– Dự giờ, dạy đổi mới phương pháp và thao giảng đầy đủ theo kế hoạch nhà trường đã đề ra.
– Có tinh thần cầu tiến, không ngừng hoc hỏi để nâng cao năng lực chuyên môn cũng như kĩ năng sống;
– Trong cơ quan bản thân luôn năng nổ trong công việc, thể hiện vai trò và trách nhiệm chuyên môn cao;
– Hết lòng hết sức với công việc được giao.
– Đảm bảo ngày giờ công.
– Nộp các báo cáo đầy đủ, đúng quy định.
– Ý thức trách nhiệm cao, có tinh thần sáng tạo trong lao động, học tập, công tác.
-Thường xuyên giữ mối liên hệ với Chi ủy, Đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.
4. Về tổ chức, kỷ luật:
– Chấp hành sự phân công, điều động của tổ chức.
– Thực hiện nề nếp, chế độ sinh hoạt đảng và đóng đảng phí theo quy định; chấp hành tốt nghị quyết, chỉ thị, quyết định của tổ chức đảng.
– Chấp hành nghiêm chỉnh chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nội quy, quy chế, quy định của địa phương.
– Luôn có thái độ cầu thị trong việc nhận và sửa chữa, khắc phục khuyết điểm.
II. KHUYẾT ĐIỂM, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN:
– Trách nhiệm cá nhân trong việc phối kết hợp với các đoàn thể khác trong trường có lúc còn chưa cao.
– Chưa mạnh dạn đề xuất, tham mưu các giải pháp nhằm phát huy tốt hơn nữa trong công tác chuyên môn.
– Chưa mạnh dạn đóng góp ý kiến trong sinh hoạt chi bộ vì còn e dè, chưa mạnh dạn, còn nể nang tình cảm trong công tác phê bình và tự phê bình;
– Trong công tác giảng dạy cũng như trong quan hệ với đồng nghiệp chưa khéo léo trong cách giải quyết các tình huống.
III. PHƯƠNG HƯỚNG, BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC:
– Tuyệt đối chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong Đảng và cơ quan;
– Phát huy ưu điểm, khắc phục về góp ý cho đồng chí, đồng nghiệp, mạnh dạn đóng góp ý kiến hơn trong sinh hoạt chi bộ. Trong giải quyết công việc linh hoạt nhưng thận trọng, thể hiện thái độ kiên quyết trong đấu tranh tự phê bình và phê bình để góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh;
– Tự giác học tập, nghiên cứu cập nhật kiến thức để không ngừng nâng cao trình độ, năng lực công tác;
– Tự ý thức rèn luyện bản chất vô tư, khách quan, mạnh dạn nói thẳng, nói thật, chân thành;
– Tự giác học tập, nghiên cứu cập nhật kiến thức để không ngừng nâng cao trình độ, năng lực công tác;
– Sâu sát hơn nữa đối với từng lĩnh vực, nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, luôn bám sát nắm tình các khu dân cư, hoạt động của chi hội, chi đoàn để tham mưu cho lãnh đạo chỉ đạo giải quyết các công việc kịp thời;
– Thường xuyên tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống. Không ngừng tu dưỡng đạo đức, tự học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, mạnh dạn hơn nữa trong việc tham mưu đề xuất các giải pháp nhằm làm tốt hơn công tác quản lý, nhiệm vụ chính trị được giao;
– Tập trung phối hợp với bộ phận chuyên môn, các ngành, các đoàn thể để giải quyết các công việc đạt hiệu quả cao;
– Trong công tác giảng dạy cũng như trong quan hệ với đồng nghiệp cần khéo léo tế nhị hơn trong cách giải quyết các tình huống;
– Tiếp tục đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, luôn có ý thức tự phê bình và phê bình, tránh tư tưởng nể nang, nâng cao vai trò tiên phong của người đảng viên;
– Cần linh hoạt, thật cẩn thận trong giải quyết công việc, tránh tư tưởng chủ quan.
IV. TỰ NHẬN MỨC PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG:
4.1. Xếp loại chất lượng cán bộ, công chức
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;
Hoàn thành tốt nhiệm vụ;
Hoàn thành nhiệm vụ;
Không hoàn thành nhiệm vụ.
4.2. Xếp loại chất lượng đảng viên
Đảng viên đủ tư cách , hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ.
Đảng viên vi phạm tư cách hoặc không hoàn thành nhiệm vụ.

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

Chia sẻ tới các bạn 4 bản tự kiểm điểm Đảng viên mới nhất 2018 giúp bạn dễ dàng hoàn thành được bản tự kiểm điểm của chính mình. Tuy nhiên bạn chỉ nên tham khảo và tự đánh giá mình chứ không nên sao chép y nguyên như trên mẫu vì mỗi ngành nghề, mỗi lĩnh vực có những điểm chung và riêng khác biệt nhau. Bạn hãy nêu ra những điểm cần khắc phục những thế mạnh của mình một các rõ ràng và chính xác nhất để cố gắng rèn luyện trở thành Đảng viên ưu tú nhất. Chúc bạn hoàn thành bản kiểm điểm của mình một cách xuất sắc!