Những câu chửi hay nhất bằng tiếng anh
July 18, 2019

Những câu chửi hay nhất bằng tiếng anh sâu cay và độc đáo|Bạn nên tìm hiểu

By Tran Tan

Những câu chửi hay nhất bằng tiếng anh

1. Đừng nhìn tao như thế. – Don’t look at me like that.
2. Chết đi. – Drop dead.
3. Đồ tạp chủng. – You bastard!
4. Đó là chuyện của mày. – That’s your problem.
5. Tao không muốn nghe. – I don’t want to hear it.
6. Đừng lôi thôi nữa. – Get off my back.
7. Mày nghĩ mày đang nói chuyện với ai ? – Who do you think you’re talking to?
8. Đúng là đồ ngốc. – What a stupid idiot!
9. Gay go thật. – That’s terrible.
10. Lo chuyện của mày trước đi. – Mind your own business!

11. Đồ chó đẻ. – You bitch!:
12. Đồ đần độn. – Knucklehead
13. Chết tiệt. – Damn it! ~ Shit!
14. Mày là thằng nào vậy? – Who the hell are you?
15. Đồ ( tên) chó má. – Son of a bitch
16. Đồ khốn! – Asshole!
17. Mày muốn chết à ? – Do you wanna die?( Wanna die ?)
18. Thằng chó này. – You’re such a dog !
19. Đồ hèn nhát. – You really chickened out.
20. Khốn kiếp. – god – -damned

Những câu chửi hay nhất bằng tiếng anh

21. Mẹ kiếp. – What a life! ^^ oh,hell!
22. Chó con. – Uppy!
23. Đồ con lợn. – The dirty pig!
24. Mày muốn gì ? – What do you want?
25. Mày thật quá quắt/ đáng ! – You’ve gone too far!
26. Hãy tránh xa tao ra ! – Get away from me!
27. Tao chịu hết nỗi mày rồi. – I can’t take you any more!
28. Do tự mày chuốc lấy. – You asked for it.
29. Câm miệng. – Shut up!
30. Cút đi. – Get lost.

Những câu chửi hay nhất bằng tiếng anh

31. Mày điên rồi! – You’re crazy!
32. Mày tưởng mày là ai? – Who do you think you are?
33. Tao không muốn nhìn thấy mày nữa. – I don’t want to see your face!
34. Cút ngay khỏi mặt tao. – Get out of my face.
35. Đừng quấy rầy/ nhĩu tao. – Don’t bother me.
36. Mày làm tao tức chết rồi. – You piss me off.
37. Mặt mày cũng dày thật. – You have a lot of nerve.
38. Liên quan gì đến mày. – It’s none of your business.
39. Mày có biết mày giờ rối không? – Do you know what time it is?
40. Ai nói thế ? – Who says?

41. Cái quái gì thế này! – What the hell!
42. Đủ rồi đấy! Chịu hết nổi rồi! – That’s it! I can’t put up with it!
43. Thằng ngu! – You idiot!( What a jerk!)
44. Đồ keo kiệt! – What a tightwad!
45. Mẹ kiếp! – Damn it!
46. Biến đi! Tao chỉ muốn được yên thân một mình. – Go away!I want to be left alone!
47. Câm mồm và biến đi! Máy đúng là 1 thằng khùng ! – Shut up , and go away!You’re a complete nutter!!!
48. Thằng vô lại !! – You scoundrel!

Bài viết cũng đã tập hợp được khá nhiều nhưng mà vẫn thiếu không ít. Các bạn để lại comment góp ý và bổ sung thêm những câu chửi hay bằng tiếng anh nhé.

Tìm kiếm bởi Google:

  • Những câu chửi bằng tiếng anh độc đáo
  • Các câu chửi bằng tiếng anh sâu cay
  • Những câu chửi bằng tiếng anh mang nhiều ý nghĩa