Tag: câu nói về tinh thần tuổi trẻ

July 20, 2019

Những câu nói hay và ý nghĩa trong cuộc sống về lòng nhiệt huyết|Tuổi trẻ nên biết

1. Khi lửa cháy trong linh hồn con người, không điều gì là không thể. 2. Vì lòng nhiệt huyết, nếu được đi theo, mang cùng nó sự sáng suốt; nó có thể đem tới một kiểu thông min cho những kẻ ngốc, người khờ khạo hay ngu xuẩn, đặc biệt là trong tuổi trẻ. 3. Với nghệ thuật, không thể đạt được điều gì […]