Tag: Những câu nói hay của Khổng Tử

January 10, 2019

Những câu nói hay của Khổng Tử giúp bạn thay đổi tư duy

Tổng hợp Bộ hình ảnh những câu nói hay của khổng tử – lời dạy của đức khổng tử sâu sắc nhất giúp bạn thay đổi tư duy.  Khổng Tử là người khai sáng Nho giáo, đồng thời là triết gia và chính trị lỗi lạc bậc nhất của Á Đông. Gần 2500 năm đã trôi qua, nhưng những tư tưởng và triết lý nhân sinh […]