Tag: Những câu nói hay về hạnh phúc

July 21, 2019

Những câu nói hay về hạnh phúc đáng suy ngẫm có ý nghĩa sâu sắc nhất

– Với tất cả những sự giả dối, đau khổ và cả những giấc mơ tan vỡ, thì thế giới này vẫn luôn tươi đẹp. Hãy vui lên. Hãy đấu tranh để giành lấy hạnh phúc – Max Ehrmann – Ngày hôm qua đã tàn, ngày mai vẫn chưa tới. Nhưng tôi vẫn có một ngày hôm nay… Ngày mà tôi sẽ hạnh phúc! – […]