Tag: những câu nói hay về hy vọng cuộc sống

July 23, 2019

Những câu nói về hi vọng hay nhất thế giới bằng tiếng anh

1. Tình yêu đến với những ai vẫn hy vọng dù đã từng thất vọng, vẫn tin tưởng dù từng bị phản bội, vẫn yêu thương dù từng bị tổn thương. Love comes to those who still hope even though they’ve been disappointed, to those who still believe even though they’ve been betrayed, to those who still love even though they’ve been hurt before. Khuyết […]